Možnosť induviduálnej dohody o rozsahu vykonaných prác

Možnosť induviduálnej dohody o rozsahu vykonaných prác i nad rámec prác súvisiacich s montážou okien.