Počet komôr verzus tepelnoizolačné vlastnosti

Zvyšovanie počtu komôr prináša okrem zlepšenia tepelnoizolačných vlastností rámu aj odolnosť proti povrchovej kondenzácii vody a tvarovú stálosť. Pri výbere okien však treba brať do úvahy prechod tepla otvorovou konštrukciou ako celkom. Rámový profil tvorí 20 až 30 % plochy výplňovej konštrukcie. Výpočty a simulácie dokázali, že pri počte komôr viac ako šesť sa tepelno-technické vlastnosti rámu zlepšia iba do určitej miery. Preto spolu s počtom komôr treba zväčšovať aj stavebnú hĺbku profilu.

Optimálny súčiniteľ prechodu tepla celým oknom tak možno dosiahnuť plastovými rámami s piatimi až šiestimi komorami so stavebnou hĺbkou od 70 mm v kombinácii s kvalitnými tepelnoizolačnými dvoj-sklami, prípadne troj-sklami. Práve vhodným zložením a usporiadaním zasklenia, ktoré bude podporené kvalitným rámovým profilom, možno získať lepšie tepelnoizolačné vlastnosti okennej konštrukcie. Zväčšovanie stavebnej hĺbky aj počtu komôr prináša čoraz vyššie vstupné náklady, ktoré cenu okna predražujú. Tepelné straty sa najúčinnejšie eliminujú viacnásobnými izolačnými zaskleniami, ktorých priestor je vyplnený vzácnym plynom (argón, kryptón), kombinovanými s kvalitnými viac komorovými rámovými profilmi, ktorých komory sú čiastočne alebo úplne vyplnené izoláciou.