VÝMENA PLASTOVÝCH OKIEN A DVERÍ

Výmena okien a dverí sa skladá z troch krokov :

  •  demontáž starého okna
  •  montáž nového okna, vnútorných a vonkajších parapiet
  •  murárske vysprávky ostenia

Pri výmene starých okien za nové postupujeme systémom okno po okne. To znamená, že najskôr sa demontuje jedno okno a vzápätí sa do prázdneho otvoru osadí nové okno a týmto postupom sa pokračuje pri výmene ďalších okien. Znamená to, že sa nedomontujú všetky staré okná naraz, ale postupne, čím sa zabráni veľkému prievanu a v nepriaznivom počasí zbytočnému zatečeniu.

Hoci výmena okien spočíva v troch základných krokoch, iba zákazník rozhoduje, či má záujem o kompletný rozsah prác. Odporúčame však zákazníkom, aby montáž nových okien zverili do rúk profesionálnym montážnikom firmy Klačanský, nakoľko je potrebné dodržať technologický postup montáže, hlavne dobré ukotvenie nového okna do múru, ktorým sa zabezpečí prenos síl do muriva a dôkladné utesnenie vzniknutých medzier medzi rámom okna a stenou polyuretánovou penou. Iba okno namontované určeným technologickým postupom zabezpečí jeho funkčnosť a nezatekavosť.

Ako dlho trvá výmena okien? Okná v trojizbovom byte sú vymenené v priebehu jedného dňa spolu s uchytením vnútorných a vonkajších parapiet. Murárske vysprávky sa vykonávajú na ten istý deň. Po dokončení murárskych vysprávok sa namontujú tieniace prvky.