Likvidácia starých okien a dverí

Odvoz a ekologická likvidácia demontovaných okien a hrubých nečistôt na náklady firmy Klačanský.