Rosenie okien

Zarosené plastové okná sú problémom v nejednej domácnosti. Príčin rosenia však môže byť viacero a jedna z nich je aj signálom, že potrebujete nové, kvalitné okná.

Poďme sa pozrieť na podstatu problému. Rosenie je povrchová kondenzácia vlhkosti v interiéri. Pravdepodobne teda vzniká kvôli relatívne vysokej vlhkosti vzduchu vo vnútri v kombinácii s nízkou teplotou stavebnej konštrukcie. Napriek tomu mnohí považujú rosenie okien za ukážku ich kvality. Pravdou však je, že plastové moderné okná tesnia veľmi dobre. Tým pádom nezabezpečujú požadovanú výmenu vzduchu prirodzeným vetraním. A práve preto sa zvyšuje vlhkosť vo vnútri domácnosti.

Okná sa najčastejšie rosia v kuchyni či v kúpeľni, a práve tu vzniká zvýšená vlhkosť.  Samozrejme, ak máte staré okná, je potrebné vymeniť ich a tým pádom by sa mal problém vyriešiť. Poďte sa s nami bližšie pozrieť, ako to všetko funguje.

Dostatočným vetraním proti roseniu

Nedostatočné vetranie alebo dokonca jeho absencia je hlavnou príčinou rosenia okien. Súčasné okná majú vysoké tesnenie a preto samovoľne neprevetrávajú, ako to bolo niekedy v minulosti. Zabezpečenie cirkulácie vzduchu v miestnosti je tým pádom nevyhnutné. K dispozícii je však množstvo systémov zasahujúcich do tesnenia za účelom infiltrácie vzduchu medzi rámom a krídlom.

Vedeli ste, že najvhodnejšie je vetrať nárazovo? Nebojte sa, otvorte okná na desať minút. Za tento čas sa vymení vzduch v izbe, steny a nábytok nestihnú vychladnúť a čerstvý vzduch sa rýchlo ohreje naakumulovaným teplom. Pozor! Na takéto vetranie nezabúdajte najmä pred spaním.

Mnohí sa mylne domnievajú, že vetračky sú dobrým spôsobom vetrania. V zimných dňoch je to práve naopak to najhoršie riešenie. Vetranie vetračkami spôsobí, že vzduch sa vymieňa veľmi pomaly a teplo tým dlho uniká. Steny v domácnosti sa viac ochladia, čo spôsobí zvýšenie nákladov v domácnosti na kúrenie.

Novostavby potrebujú viac vetrania

Trend rýchlej stavby, ktorý v súčasnosti panuje, predpokladá osadenie okien do „hrubej“ stavby s cieľom „uzavrieť ju“  a potom pokračovať vo vnútorných dokončovacích prácach. Okná, ktoré sa vyznačujú kvalitou, sú dokonale tesné proti nežiaducemu úniku tepla vplyvom infiltrácie. Ich osadením do hrubej stavby sa tak zakonzervuje všetka vlhkosť, ktorá vzniká práve pri dokončovacích procesoch. Pri zatepľovaní obvodového muriva je potrebné počítať s niekoľkokrát náročným vyschýnaním stavby, až kým sa nedostane do správneho stavu. Preto je opäť nesmierne dôležité dbať na pravidelné vetranie.

Aj pri rekonštrukcii treba myslieť na detaily osadenia plastových okien

Pri rekonštrukcii stavby sa aj plastové okná osadzujú už do existujúcej stavby. Problém rosenia okien môže ovplyvniť aj správne osadenie  v konkrétnej hĺbke obvodového múru. Často sa totiž umiestňujú k obvodovému murivu, no vhodnejším riešením je osadiť ich zhruba do polovice steny a zvonku samotné napojenie zatepliť. Pri starších domoch sa obvodový múr zvykne vyznačovať veľmi nízkou tepelnoizolačnou schopnosťou, preto je dôležité zaizolovať celú fasádu. Ak tak neurobíte, na chladných miestach sa vyzráža vodná para, do múrov nasiakne vlhkosť. Preto sa potom netreba čudovať, že práve na tomto mieste vzniknú plesne. Nebojte sa a dajte si poradiť od odborníkov.

Zabezpečte si nové, kvalitné okná

Existujú aj ďalšie príčiny rosenia plastových okien. O mnohých z nich často ani len netušíte.

Jednou z nich je aj montáž interiérových žalúzií, ktoré ovplyvňujú prúdenie vzduchu pri skle, nesprávne umiestnenie záclon a závesov, široké vnútorné parapetné dosky, prerušovaný spôsob vykurovania miestnosti, odparovače vody, sušenie oblečenia v miestnosti, umiestnenie kvetín pri vnútornej parapetnej doske, nepriedušné laminátové podlahy, steny natreté náterom so zvýšeným obsahom latexu, rekonštrukčné práce s mokrými procesmi, ako je napríklad stierkovanie.

Čo z toho vyplýva?

Základom sú kvalitné okná s kvalitným zasklením. K tomu je však potrebná aj odborná inštalácia. Pri nových, kvalitných a odborne nainštalovaných oknách vám teda rosenie nehrozí a ak sa aj napriek tomu vyskytne, budete vedieť, že musíte pravidelnejšie a v dostatočnej miere vetrať po celý rok. Pri týchto dodržaných podmienkach vás orosené okná trápiť nemusia.