Vplyv počtu komôr na tepelnotechnické vlastnosti plastových profilov

Achillovou pätou energetickej hospodárnosti budov boli donedávna najmä okenné konštrukcie. Na efektívnom riešení tepelných strát obvodových plášťov budov sa podieľali aj výrobcovia plastových profilov. Takmer dokonale tesniace výplne otvorov vyrobených z viac-komorových plastových profilov sa spolu s kvalitným zasklením podpísali pod zlepšenie tepelnoizolačných vlastností okien a dnes hravo spĺňajú požiadavky normy. Predpoklad čoraz viac sa sprísňujúcich požiadaviek však núti zamyslieť sa, či práve ďalšie zvyšovanie počtu komôr bude viesť k želaným hodnotám.